Välkommen till Sonstorp Sonstorps Bruk i Hällestad socken i det forna Östgötska Bergslagen är veterligen det äldsta av de många järnbruken i Östergötland och tillhör gruppen av de allra äldsta i landet. Sannolikt har det bedrivits järnhantering vid Sonstorp redan på 1300-talet. Sonstorps forna ägare och deras förfäder konstaterade att de ägt Sonstorp och dess ström sedan ”urminnes tider". I Ljummaskogen finns ett gravfält som är över 2000 år gammalt. Idag kan vi bara fantisera om hur Sonstorps förfäder levde. På Vikingatiden kom man båtledes på Hällestadsån som då var mycket bredare. Vikingarna slog sig ner, tror man, först vid Ljummaskogen och sedan vid Sonstorps Ström.
Gabriel & Josefin Mörner
Tel: +46 122 - 602 50
Fax: +46 122 - 600 90
 info@sonstorpsbruk.se
S-612 94 FINSPÅNG
Sonstorps Bruk
Hem Historia Herrgården Skogsbruk Jordbruk Kraftverk Jakt & Fiske Kultuvård Uthyrning Gallerie Sonstorp Kontakt