Hem
Historia
Herrgården
Skogsbruk
Jordbruk
Kraftverk
Jakt & Fiske
Kultuvård
Sonstorps Herrgård Sonstorps Herrgård byggdes 1756 men färdigställdes år 1792 enligt den kalkstensplatta som finns över entréfasadens huvudportal. Enligt Broocmans beskrivning av Östergötland förstördes säteriets tidigare huvudbyggnad av eld 1750. Enligt samma beskrivning var platsen väl bebyggd och en äldre karta visar den tidigare gårdsbildningen med ett flertal byggnader. Enligt traditionen har en äldre sätesgård, Carlsnäs, troligen, men ej bevisat, varit belägen på andra sidan av Hällestadån. Byggnadsarbetena för ett nytt stenhus påbörjades under riksrådet Palmstiernas tid som ägare och tycks ha avstannat vid Palmstiernas död 1766 för att sedan återupptas då Olof Burén förvärvade godset. Carl Johan Cronstedt anses vara arkitekten bakom huvudbyggnaden exteriört. Genom det långvariga uppehållet fick byggnaden exteriör prägel av 1760-tal och en interiör prägel av 1790-tal. Den nuvarande parken lades om på 1920-talet efter förslag av Erik Fant. Flyglar De båda flyglarna uppfördes 1806. Den västra flygelns norra gavel rasade varför den återuppbyggdes 1890. I den västra flygeln bedriver Gallerie Sonstorp, presenter och heminredning, sin verksamhet. Delar av byggnaden har förut använts som komplement till den handelsträdgård som fanns. Idag används de utrymmena till förråd för bl a park- och trädgårdsskötseln. I den östra flygeln finns en bostad samt Brukskontoret. Parken I början av 1900-talet ersattes den engelska parken av en mer franskinspirerad park efter ritningar av Erik Fant.7 rosenpartärer fylldes med röda Alain-rosor, en art som än idag blomstrar där.Buxbomen har ersatts med tujor, som bättre klara klimatet. Dessa byttes senast ut sommaren 2010 då kylan och snön hade tagit hårt på de 16 tujorna. Parken förändras succesivt, men vi försöker att bevara dess karaktär om än tidigare trädgårdsmästare har ersatts av en inhyrd entreprenör som klipper gräset och ansar i rabatterna.Vagnslider Vagnsliderna uppfördes 1874 och 1876.
Sonstorps Bruk S-612 94  FINSPÅNG Tel: +46 122 602 50 Fax: +46 122 600 90 info@sonstorpsbruk.se