Hem
Historia
Herrgården
Skogsbruk
Jordbruk
Kraftverk
Jakt & Fiske
Kultuvård
Vikingatid På Vikingatiden kom man båtledes på Hällestadsån som då var mycket bredare. Vikingarna slog sig ner först vid Ljummaskogen och sedan vid Sonstorps Ström. Medeltid Sannolikt har det bedrivits järnhantering vid Sonstorp redan på 1300-talet. På Medeltiden föddes Johan Holmgersson Hästhuvud på Sonstorp. Hans dotter Ramborg gifte sig 1371 med Väpnaren Johan Holmstensson, adlad Rosenstråle, som 1384 flyttar till Sonstorp. Den Rosenstrålska epoken kom att vara i över 300 år med Sonstorp som sätesgård. 1546 Den 4 november 1546 bildades Sonstorps Bruk genom ett privilegiebrev från Gustav Vasa. Bruket drevs först för Kronans räkning men återställdes 1697 till säteriets ägare. 1600-talet På 1600-talet ärver Rosenstråledöttrarna Crusebjörn och Gyllenpistol Sonstorp, Bruket delas. Magnus Palmstierna köper 1699 den Crusebjörnska delen. Riksrådet Nils Palmstierna gör ånyo Sonstorp till en enhet. 1782 1782 förvärvar Olof Burén, sedemera Burenstam, Sonstorp. En av hans döttrar, Anna Sopia, gifter sig med Ryttmästaren, Greve Gustaf Stellan Mörner. 1800-talet Under 1800-talet var verksamheten omväxlande livlig och vikande. Bruket bestod 1852 av fyra hamrar, sex härdar samt Annstinefors Manufakturverk med en knipphammare och två spikhamrar. På 1890-talet satsade man på ett Valsverk. Sonstorp hade då tre lancarshirehärdar varför man 1909 köpte en spikpress. Konjukturerna var vikande. 1910 lades järnhanteringen ned. Familjen Mörners ägarlängd: Gustaf Stellan Gustaf Otto Gustaf Oscar Hans G. Carl-Gustaf Gabriel Nutid Sedan 2016 ägs Sonstorp av Gabriel Mörner. Idag drivs Sonstorps Bruk som ett familjeföretag med cirka 5 heltidsanställda
1821 - 1828 1828 - 1903 1903 - 1946 1946 - 1990 1990 - 2016 2016 -
Sonstorps Bruk S-612 94  FINSPÅNG Tel: +46 122 602 50 Fax: +46 122 600 90 info@sonstorpsbruk.se