Hem
Historia
Herrgården
Skogsbruk
Jordbruk
Kraftverk
Jakt & Fiske
Kultuvård
Lantbruket: Redan på medeltiden bedrevs lantbruk på Sonstorp och i början av 1900-talet hade Sonstorp mångaarrendegårdar för att nu endast ha två kvar. Mjölkproduktionen upphörde, efter långt övervägande och många analyser, våren 2009. Mjölkkorna, som härstammade från Sonstorpskor från 1853, åkte sin väg. Idag betar inhyrda kor på betesmarkerna för vi värnar om ett öppet landskap. SpannmålsproduktionSonstorp producerar och säljer spannmål, oljeväxter och vallprodukter. Ladugård och StallLadugård och stall är det större byggnadskomplexet med symmetrisk uppbyggnad kring den förgård som vätter mot den allmänna vägen. Komplexet består av en huvuddel med en kvadratisk central utbyggnad samt två flyglar. Inspektor Mikael Lööf Sonstorps Bruk S-612 94 FINSPÅNG Tel: +46 70 570 83 66 mikael.loof@sonstorpsbruk.se
Sonstorps Bruk S-612 94  FINSPÅNG Tel: +46 122 602 50 Fax: +46 122 600 90 info@sonstorpsbruk.se