Hem
Historia
Herrgården
Skogsbruk
Jordbruk
Kraftverk
Jakt & Fiske
Kultuvård
Kraftverk Vi producerar råkraft vid den gamla strömmen i två kraftverk uppförda i början av 1900-talet och som renoverades och automatiserades under 1990-talet. Kraftverken ligger i Sonstorps Bruk, på en plats där tillgången på vattenkraft har gett förutsättningar för tidig verksamhet i form av kvarn, hammare mm. Äldre, numera nedrivna, bortspolade av kraftiga översvämningar eller nerbrunna byggnader har tidigare legat där.
Sonstorps Bruk S-612 94  FINSPÅNG Tel: +46 122 602 50 Fax: +46 122 600 90 info@sonstorpsbruk.se