Hem
Historia
Herrgården
Skogsbruk
Jordbruk
Kraftverk
Jakt & Fiske
Kultuvård
Unik bruksmiljö Bevarat från Brukstiden finns blaSonstorps Kvarn, Smedjan, Järnbod, Krutbod, Spikbod, Övre Bruket, Bruksgården med Flyglar, och en del faluröda timrade bodar. Överhyttan, nedlagd under 1700-talet, ligger intill fallet. Den är skyddad enligt kulturminneslagen. Kvarn Byggnaden ligger på en plats där tillgången på vattenkraft har gett förutsättningar för tidig verksamhet i form av kvarn, hammare mm. Äldre, numera nedrivna, bortspolade av kraftiga översvämningar eller nerbrunna byggnader har tidigare legat på samma plats som kvarnen. Kvarnverksamheten upphörde omkring år 1950. Kvarnen är uppförd alldeles intill Emmaåns flöde genom bruksmiljön och står som ett monument från en tidigare epok, fylld av sysselsättning, rörelse och liv. Kvarnen är en ståtlig och monumental byggnad, uppförd år 1892 enligt en inskrift över entrédörren. Ett monogram över entrédörren har initialerna O E M och årtalet 1892, O M = Gustaf Otto Mörner och E M = Ebba Mörner. Byggnaden har erhållit en utformning som vittnar om dess betydelse och höga status. Byggnadsmaterialet är tegel samt slaggsten, troligen från det intilliggande bruket. Fasaden har försetts med utstockningar och puts samt avfärgats, för att ge byggnaden dess karaktär av betydelsefull industribyggnad. Enligt ritningsförslag från tiden då kvarnen byggdes kan kvarnen ha haft tre kvarnmaskiner. Guidade Visningar Sonstorp har totalt 16 kulturbyggnader, som underhålls enligt en långsiktig plan. Sonstorps Herrgårds byggnadsminnesförklarades 1975, där ingår Sonstorps Herrgård med flyglar, vagnsstallar och park.Guidade Visningar av Bruksmiljön och/eller Herrgårdsmiljön enligt överenskommelse per telefon eller e-post. Uthyrning av kvarnen Möjlighet finns för smärre sällskap att hyra kvarnen för speciella ändamål.
Sonstorps Bruk S-612 94  FINSPÅNG Tel: +46 122 602 50 Fax: +46 122 600 90 info@sonstorpsbruk.se